Musée sur la Bataille des Ardennes 1944 – 1945

Het museum werd in 1970 op initiatief van enkele leden van de vereniging “Freunde des Ginsterfestes Wiltz” opgericht. Het werd op 24 januari 1970 offieel geopend.

Het hoofdthema is gewijd aan de verschrikkelijke gebeurtenis, ook wel bekend als het Ardennenoffensief, die plaatsvond in de periode van 16 december 1944 tot 21 januari 1945. Dit was de dag van de uiteindelijke bevrijding van de stad Wiltz, wat tegelijkertijd de dag is van de heilige Sebastiaan, de beschermheilige van de stad. De hier getoonde foto's getuigen van de heldhaftige houding van alle betrokkenen die hun bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Ösling en het Groothertogdom Luxemburg, zowel van de kant van het leger als van de lokale bevolking.

Het voornaamste motief van de oprichters van het museum was, en is tegenwoordig nog steeds, de bezoekers aan de pijn en ellende van de soldaten en inwoners te herinneren, veroorzaakt door het verschrikkelijke verlies aan mensenlevens en materiaal. Het gaat er ook om dat er begrepen wordt dat er altijd rekening gehouden moet worden met onvermijdelijke offers in de strijd van het herwinnen van de vrijheid. Vele foto's, documenten, schilderijen, uniformen en oorlogsmateriaal, die door de vrienden van het museum zijn verzameld, uitgezocht en tentoongesteld, zijn van bijzonder belang voor de stad Wiltz en de regio en illustreren op bijzondere wijze het onheil van een oorlog. Een bezoek aan het museum brengt duidelijk het totale, verschrikkelijke spectrum van de verwoesting van de stad Wiltz en de omringende dorpen in beeld.
Door de moedige houding van de inwoners van Wiltz, zowel tijdens de algemene staking van 31 augustus 1942, als tijdens de gehele duur van de Duitse militaire bezetting van 1940 tot 1945, heeft de stad de titel van 'Martelaarstad" zeker verdiend.

Het huidige hoofddoel van het museum is om de aandacht van de jeugd op het tentoongestelde materiaal te vestigen, zodat de verschrikkelijke gebeurtenissen die hun voorouders hebben meegemaakt nooit zullen worden vergeten. Met de kennis van het verleden van de toenmalige tegenstanders en in het belang van de verzoening, moedigen de vrienden van het museum hun sympathisanten aan om zich bij hen aan te sluiten en een vreedzame toekomst te garanderen.

 

Folgen Sie uns auf Facebook